Kaarten

Iris International is gespecialiseerd in het maken en onderhouden van geografische kaarten, zoals de postcodekaarten (de 4-cijferige postcodekaart) en de daarvan afgeleide kaarten, waaronder alle CBS standaard gebiedsindelingen.

De 4-cijferige postcodekaart is in eerste instantie ontwikkeld in opdracht van de toenmalige PTT en daarna in samenwerking met de Rijkswaterstaat verder uitgewerkt, waar door matching met het wegennet (NWB) van Rijkswaterstaat een zeer nauwkeurige kaart ontstaan is. Postcode­grenzen, die op of langs wegen lopen, doen dat nu ook. Door de matching met de gemeente­grenzen en de woonplaatsgrenzen (BAG) heeft onze postcodekaart een grote betrouw­baar­heid, waardoor toepassingen met grootschalige basiskaarten mogelijk zijn. De coördinaten zijn gemeten in meters volgens het Rijksdriehoekstelsel. Daarnaast wordt de postcodekaart gematched met de gemeentegrenzen.

Onze update voor 2017 is bijna weer gereed en wordt in April uitgeleverd. Het kost altijd veel tijd en inspanning. Allereerst gebruiken wij de informatie vanuit de postcodedatabank van Cendris. Ook dit jaar heeft dat weer geleid tot het toevoegen van een aantal nieuwe postcodegebieden, het aanpassen van bestaande postcodegebieden en het verwijderen van enkele vervallen gebieden. Dit laatste komt meestal voor als gevolg van gemeentegrens­wijzigingen.

De tweede stap is het wijzigen van de grenzen als gevolg van gemeente- en woonplaatsgrens­wijzigingen. Het resultaat is een nieuwe 4-cijferige postcodekaart voor 2017 met meer dan 4060 postcodegebieden en 388 gemeenten. De postcodekaart is opgebouwd uit ruim 800.000 lijnstukken ofwel segmenten en vormt de basis voor een groot aantal afgeleide producten. De afgeleide producten zijn voornamelijk de standaard gebiedsindelingen van het CBS, zoals de gemeentekaart, de Corop-indeling en de politie-gebiedsindeling.

Een aantal gebiedsindelingen worden door het CBS niet meer onderhouden. Zolang onze klanten daar naar vragen proberen wij deze indelingen, vaak in overleg met betrokkenen, in stand te houden en uit te leveren. Voorbeelden daarvan zijn de woningmarktgebieden, de Kantongerechtenregio’s, de Kieskringen en de WZV-gezondheidszorg regio’s met 27 en 78 gebieden.

Het kaartmateriaal kan zowel met IrisVision als separaat worden geleverd. De separate kaarten zijn in verschillende GIS-formaten leverbaar: BNA formaat voor Atlas Gis, het MIF en TAB formaat voor MapInfo, het E00 formaat voor Arc/Info en het Shape formaat voor ArcView.

De volgende deelkaarten zijn beschikbaar:

Cebuco Onderwijs
Nodale regio’s Gezondheidsregio’s
Corop Arrondissementsrechtbanken
Politie regio’s Brandweergebieden
Woningmarktgebieden Kantongerechten
EGG Landbouwgebieden Landbouwgebieden
Overige deelkaarten: BEL en/of email!

 

Neem vrijblijvend contact op!

Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Demo

Bent u benieuwd hoe een onze kaarten eruit zien? Vraag nu snel een demo aan!