Producten

Producten

Iris International is actief op een drietal gebieden:

  • het digitaliseren en beheren van postcodekaarten, afgeleide kaarten en kaartproducten
  • het ontwikkelen van geografische software producten
  • het verrichten van onderzoek ten behoeve van de ondersteuning van marketing en beleid

Kaart producten

Het maken en bijhouden van de Nederlandse postcodekaarten, met name de 4-cijferige postcodekaart en afgeleide kaarten, zijn een van onze belangrijkste producten. De kaarten zijn te gebruiken met ons softwareproduct IrisVision en met andere GIS programma’s, zoals MapInfo en ArcView. Deze kaarten ontwikkelen wij in samenwerking met Cendris, het Ministerie IenM en het CBS.

In 1997/1998 hebben wij, in opdracht van de toenmalige PTT Nederland, de grenzen van de 4-cijferige postcodekaart opnieuw vastgesteld en gedigitaliseerd. In 2000 is dat opnieuw gedaan, waarbij de Rijkswaterstaat ons het Nederlands Wegenbestand (VLN/NWB) en de Nederlandse gemeentegrenzen ter beschikking heeft gesteld voor een matching met de postcodegrenzen. Daarmee is er een postcodekaart ontstaan met een grote betrouwbaarheid en met een grote nauwkeurigheid: een uniek product met een schaal variërend van 1:10.000 tot 1:1.000. Elk jaar wordt een update uitgevoerd met als peildatum 1 januari van dat jaar.

Naast de Nederlandse postcodekaarten zijn ook de postcodekaarten van Duitsland en België te leveren.

De postcodekaarten en afgeleide kaarten zijn ook in verschillende formaten, zoals Shape van ArcView, Eoo van ArcInfo en Tab van MapInfo, verkrijgbaar.

Software producten

Iris International heeft voor het maken van thematische kaarten het software programma  IrisVision ontwikkel. Het programma is bedoeld voor het afbeelden van klant- en marketinggegevens op geografische ondergronden, zoals postcodekaarten, gemeentekaarten en eigen rayonindelingen en voor het maken van rayonindelingen voor vertegenwoordigers en filialen.

IrisVision is door ons ontwikkeld als een desktop mapping programma onder Windows. IrisVision is zeer gebruikersvriendelijk, dat u uitgebreide mogelijkheden biedt voor de presentatie van marktgericht en statistisch onderzoek op een geografische achtergrond middels arceringen, histogrammen, taartdiagrammen, cirkeldiagrammen, absolute waarden en verzorgingsgebieden.

IrisVision kent een veelheid aan functionaliteiten, waarmee inzicht wordt geboden in bepaalde structuren, spreidingspatronen, penetratiegraden, verdelingen en verhoudingen in en tussen (verzorgings)gebieden: thematische kaarten van uw marktgebeuren

Voor meer informatie klik op IrisVision.

Neem vrijblijvend contact op!

Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Demo

Bent u benieuwd hoe een onze kaarten eruit zien? Vraag nu snel een demo aan!